• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

 

Działając zgodnie z art. 29 ust 2. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uprzejmie informujemy, iż Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach sp. z o. o z uwagi na upływający 20 letni okres przechowywania dokumentacji medycznej, do końca stycznia 2024 roku przeprowadzi zniszczenie (brakowanie) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, których ostatnia wizyta miała miejsce w 2003 roku. 

 

W związku z powyższym istnieje możliwość odbioru przedmiotowej dokumentacji. W tym celu należy do dnia 29.12.2023r. złożyć w Rejestracji NZOZ UCSUM wniosek o wydanie dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania (zniszczenia) I_5/04/4

 

Wniosek I_5/04/4 - do pobrania