• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66 § 1 KC i jest zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Symbol Rodzaj świadczenia Cena proponowana w PLN
1/CHR Badanie stomatologiczne wstępne 200,00
2/CHR Badanie stomatologiczne kontrolne 150,00
3/CHR Wydanie orzeczenia lekarskiego 200,00
4/CHR Konsultacja specjalistyczna wydanie na piśmie ogółnch wskazań diagnostyczno-terapeutycznych dla lekarza prowadzącego 250,00
5/CHR Usunięcie zęba mlecznego 180,00
6/CHR Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego 200,00
7/CHR Usunięcie zęba stałego wielokorzeniowego 250,00
8/CHR Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem 300,00
9/CHR Usunięcie zęba, korzenia zęba przez dłutowanie z wytworzeniem płata błony śluzowej z okostną (zawiera znieczulenie, zabieg i 2 wizyty kontrolne) 720,00
10/CHR Operacyjne usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni (zawiera znieczulenie, ewentualne szycie i 2 wizyty kontrolne) 360,00
11/CHR Nacięcie ropnia wewnątrzustnego i drenaż 120,00
12/CHR Nacięcie ropnia zewnątrzustnego i drenaż 180,00
13/CHR Opatrunek chirurgiczny 50,00
14/CHR Chirurgiczne zaopatrzenie – szycie rany pourazowej błony śluzowej 300,00
15/CHR Chirurgiczne zaopatrzenie rany poekstrakcyjnej do 4 zębów 100,00
16/CHR Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany 140,00
17/CHR Operacyjne usunięcie zęba nadliczbowego - ze wskazań ortodontycznych (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 720,00
18/CHR Operacyjne usunięcie zawiązka zęba, zęba zatrzymanego (zawiera znieczulenie, szycie i 2 wizyty kontrolne) 720,00
19/CHR Odsłonięcie zęba zatrzymanego – ze wskazań ortodontycznych (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 600,00
20/CHR Replantacja zęba, autotransplantacja (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 1000,00
21/CHR Resekcja korzenia zęba przedniego jednokorzeniowego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne i ewentualnie 2 wizyty kontrolne) 720,00
22/CHR Resekcja korzenia każdego następnego zęba przedniego 360,00
23/CHR Resekcja korzenia zęba bocznego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne i 2 wizyty kontrolne) 960,00
24/CHR Resekcja każdego następnego korzenia zęba bocznego 490,00
25/CHR Hemisekcja, radektomia (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 960,00
26/CHR Wypełnienie wsteczne kanału korzenia materiałem MTA 340,00
27/CHR Przepłukanie zatoki szczękowej 80,00
28/CHR Plastyka połączenia ustno – zatokowego (zawiera znieczulenie, 2 wizyty kontrolne, ewentualne usunięcie fragmentu korzenia) 600,00
29/CHR Endoskopia zatok, usunięcie wtłoczonych korzeni, torbieli śluzowych (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 720,00
30/CHR Operacyjne podniesienie dna zatoki szczękowej (zakres do 2 zębów) + cena biomateriału (zawiera znieczulenie, szycie i 2 wizyty kontrolne) 1 440,00 + cena biomateriału*
31/CHR Operacyjne podniesienie dna zatoki szczękowej (zakres powyżej 2 zębów) + cena biomateriału (zawiera znieczulenie, szycie i 2 wizyty kontrolne) 2 760,00 + cena biomateriału*
32/CHR Płytka podniebienna 360,00
33/CHR Plastyka wyrostka zębodołowego bez użycia wszczepu -½ łuku zębowego (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 480,00
34/CHR Plastyka wyrostka zębodołowego z użyciem wszczepu lub przeszczepu - ½ łuku zębowego + cena biomateriału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 600,00 + cena biomateriału*
35/CHR Sekwestrotomia w obrębie wyrostka zębodołowego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, szycie i 2 wizyty kontrolne) 600,00
36/CHR Przeszczep autogenny bloku kostnego + cena biomateriału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 2 760,00 + cena biomateriału*
37/CHR Rozszczepienie wyrostka zębodołowego + cena biomateriału (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 2 760,00 + cena biomateriału*
38/CHR Plastyka guza szczęki (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 340,00
39/CHR Wygładzenie ostrych brzegów kostnych, rewizja wyrostka zębodołowego (cena zawiera znieczulenie, zaopatrzenie chirurgiczne, 2 wizyty kontrolne) 360,00
40/CHR Pobranie wycinka do badań histopatologicznych zawiera znieczulenie, ewentualne szycie i wizytę kontrolną) 360,00
41/CHR Dodatkowy wycinek 60,00
42/CHR Usunięcie małego guzka (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, ewentualne szycie i 2 wizyty kontrolne) 300,00
43/CHR Usunięcie małego guzka z zastosowaniem koagulacji (zawiera znieczulenie i ewentualnie 2 wizyty kontrolne) 360,00
44/CHR Badanie bakteriologiczne, mykologiczne z antybiogramem lub mykogramem 150,00
45/CHR Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, szycie i 2 wizyty kontrolne) 720,00
46/CHR Plastyka wędzidełka wargi (zawiera szycie i znieczulenie) 360,00
47/CHR Plastyka tkanek miękkich przy pomocy lasera (wędzidełko, język) 400,00
48/CHR Wycięcie przerostów błony śluzowej (zawiera znieczulenie, ewentualnie badanie histopatologiczne i 2 wizyty kontrolne) 480,00
49/CHR Wycięcie przerostów błony śluzowej przy pomocy lasera 1/2 łuku 500,00
50/CHR Pogłębienie przedsionka jamy ustnej metodą Nabersa (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 500,00
51/CHR Gingivoplastyka (zawiera znieczulenie, opatrunek chirurgiczny i 2 wizyty kontrolne) za łuk 700,00
52/CHR Wycięcie kieszonki dziąsłowej nad wyrzynającym się zębem (cena zawiera znieczulenie, zaopatrzenie chirurgiczne, 2 wizyty kontrolne) 250,00
53/CHR Płukanie kieszonki dziąsłowej 50,00
54/CHR Leczenie chorób ślinianek (zachowawcze) – 1 wizyta 60,00
55/CHR Usunięcie zastoinowej torbieli gruczołu ślinowego (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne i 2 wizyty kontrolne) 500,00
56/CHR Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki (obejmuje znieczulenie, 2 wizyty kontrolne i zdjęcie) 480,00
57/CHR Krioaplikacja zakończenia nerwu trójdzielnego 480,00
58/CHR Krioaplikacja zmian na błonie śluzowej (1 wizyta) 240,00
59/CHR Zabieg magnetoterapii (jednorazowy seans) 40,00
60/CHR Laseroterapia biostymulacyjna (1 wizyta) 50,00
61/CHR Zaopatrzenie zwichniętego zęba lub grupy zębów przy pomocy wiązania drucianego lub szyny standardowej (obejmuje usunięcie wiązania) 600,00
62/CHR Repozycja i unieruchomienie zwichniętej żuchwy 200,00
63/CHR Założenie nazębnej szyny standardowej (obejmuje usunięcie szyny) 600,00
64/CHR Zdjęcie szyny nazębnej 200,00
65/CHR Usunięcie elementów zespalających w chirurgicznym leczeniu złamań kości twarzoczaszki 720,00
66/CHR Mini śruba ortodontyczna 600,00
67/CHR Collatamp – gąbka gentamycynowa 120,00
68/CHR Użycie PRF z krwi własnej pacjenta (1 probówka) 250,00
69/CHR Kiretaż otwarty w obrębie 4- 6 zębów (zawiera znieczulenie i 2 wizyty kontrolne) 480,00
70/CHR Iniekcja dożylna 90,00
71/CHR Iniekcja domięśniowa 50,00
72/CHR Iniekcja do stawu skroniowo-żuchwowego 80,00
73/CHR Wycięcie zmiany patologicznej (guzek) za pomocą lasera (zawiera znieczulenie, badanie histopatologiczne, 1 wizyta kontrolna) 400,00
74/CHR Laseroterapia biostymulacyjna - cykl 6-8 naświetlań 300,00
75/CHR Pozyskiwanie autogennej procesowanej macierzy szkliwno-zębinowej 360,00
76/CHR Odsłonięcie wszczepu dentystycznego (cena zawiera: znieczulenie miejscowe, odsłonięcie wszczepu dentystycznego, usunięcie śruby zamykającej, osadzenie śruby gojącej, chirurgiczne zaopatrzenie rany, wizyta kontrolna) 300,00
77/CHR Plastyka wędzidełka języka (zawiera szycie i znieczulenie) 550,00
78/CHR
Odsłonięcie każdego następnego wszczepu dentystycznego w połączeniu z procedurą 76/CH
50,00
*- Cena biomateriałów wg cennika dostawcy na dzień składania zamówienia, zakup materiałów dokonywwany jest dla konkretnego Pacjenta

 

 

IMPLANTOLOGIA
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
  Implant zębowy REPLACE (NOBEL BIOCARE) – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne  
1a/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu 3570,00
1b/IMP Cena za 1 implant przy jednoczasowym wszczepieniu 2 implantów( na jednej wizycie) 3360,00
1c/IMP Cena za 1 implant przy jednoczasowym wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) 3160,00
  Implant zębowy CAMLOG EASY,I-RES, ETGAR – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne  
2a/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu 2250,00
2b/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) 2150,00
2c/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) 2050,00
  Implant zębowy ASTRA TECH, CAMLOG, CONELOG – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne  
3a/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu 2860,00
3b/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) 2750,00
3c/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) 2650,00
  Implant zębowy ALPHA BIO – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne  
4a/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu 2650,00
4b/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) 2550,00
4c/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) 2450,00
  Implant zębowy firmy STRAUMANN – cena zawiera zdjęcie panoramiczne, znieczulenie i 2 wizyty kontrolne  
5a/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 1 implantu 3100,00
5b/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 2 implantów ( na jednej wizycie) 2850,00
5c/IMP Cena za 1 implant przy wszczepieniu 3 i więcej implantów ( na jednej wizycie) 2754,00
6/IMP Usunięcie implantu zębowego (procedura obejmuje znieczulenie) 240,00
ZNIECZULENIA
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
6/ZN Znieczulenie typu Wand 60,00
7/ZN Znieczulenie śródwięzadłowe 50,00
8a/ZN Sedacja wziewna – do 30 minut 240,00
8b/ZN Sedacja wziewna – od 31-60 minut 300,00
8c/ZN Sedacja wziewna – powyżej 1 godziny 340,00
9/ZN Znieczulenie aparatem Calaject 60,00
10/ZN Znieczulenie miejscowe 45,00
11/ZN Maseczka do sedacji z adaptacją

30,00

5/ZO Znieczulenie ogólne dla dorosłych do 120 minut 1200,00
6/ZO Znieczulenie ogólne dla dorosłych do 15 minut 600,00

>