• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

 

Cennik nie stanowi oferty handlowej w myśl art. 66 § 1 KC i jest zamieszczony jedynie w celach informacyjnych.

 PROTETYKA I DYSFUNKCJA NARZĄDU ŻUCIA
     
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
1/PR  Badanie stomatologiczne wstępne 200,00
2/PR Badanie stomatologiczne kontrolne  150,00
3/PR Konsultacja specjalistyczna, wydanie (na piśmie) ogólnych wskazań diagnostyczno-terapeutycznych dla lekarza prowadzącego  250,00
4/PR Specjalistyczne rozszerzone badanie czynnościowe układu ruchowego narządu żucia (urnż) 400,00
5/PR Wykonanie modeli diagnostycznych szczęki i żuchwy do zaplanowania leczenia protetycznego 200,00
6/PR  Wkład koronowy kompozytowy (inlay, onlay, overlay, endokorona) lub punkt w moście adhezyjnym kompozytowym (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia) 800,00
7/PR Licówka ceramiczna (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia) 1400,00
8/PR Odbudowa zęba materiałem kompozytowym na wkładzie z włókna szklanego pod koronę protetyczną 400,00
9/PR Wkład koronowo - korzeniowy lany  600,00
10/PR  Wkład koronowo - korzeniowy lany dzielony  700,00
  KORONY PROTETYCZNE  
11 /PR Korona tymczasowa, punkt w moście tymczasowym, tymczasowa naprawa zdjętej korony na okres 30 dni (procedura stosowana tylko łącznie z procedurą wykonania nowego stałego uzupełnienia protetycznego) 200,00
12 /PR Korona lana metalowa lub punkt w moście lanym metalowym (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego)  700,00
13 /PR Korona lana metalowa lub punkt w moście lanym metalowym z niskim podparciem (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego)  800,00
14 /PR Korona lub punkt w moście z akrylu, kompozytu lub z PMMA jako długoczasowe uzupełnienie prowizoryczne na okres do 180 dni (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego.)  600,00
15 /PR Korona lub punkt w moście złożonym lanym licowanym porcelaną (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego)  1000,00
16 /PR Korona lub punkt w moście złożonym lanym licowanym porcelaną z niskim podparciem (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego) 1100,00
17 /PR Korona lub punkt w moście pełnoceramicznym na podbudowie z tlenku cyrkonu (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony lub mostu tymczasowego)  1500,00
18 /PR Dopłata do dziąsła porcelanowego dla korony lub jednego punktu mostu 550,00
19 /PR Dopłata za usługę ekspresową - krótszy niż standardowy czas realizacji uzupełnienia protetycznego lub innej pracy protetycznej  50% ceny korony lub innej pracy protetycznej 
20 /PR Dopłata za wykonanie uzupełnienia protetycznego z zastosowaniem stopu złota oraz za wartość użytego materiału (procedura płatna przy oddaniu pracy protetycznej) cena jednostkowa x 20% + cena materiału **
21 /PR Zacementowanie wkładu, korony lub mostu nie wykonanego w ACSiMS lub wykonanego w ACSiMS po upływie rękojmi (cena za 1 filar) 200,00
22 /PR Tymczasowa naprawa jednego punktu porcelany na okres 30 dni (koronę lub most należy wymienić na nowe uzupełnienie protetyczne.) 400,00
23 /PR Zdjęcie korony lub mostu (cena za 1 filar) lub jedno cięcie (przecięcie) celem odcięcia przęsła mostu lub innych elementów precyzyjnych (stosować tylko jako samodzielną procedurę przed leczeniem chirurgicznym, endodontycznym, periodontologicznym lub protetycznym; Wykonanie nowych uzupełnień protetycznych obejmuje już zdjęcie korony i mostu (nie stosować dodatkowo) 200,00
  PROTEZY  
24/PR Proteza częściowa do 4 zębów (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 800,00
25/PR Proteza częściowa powyżej 4 zębów (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 1000,00
26/PR Wykonanie łyżki indywidualnej podczas wykonywania protezy 100,00
27/PR Proteza całkowita (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi, wykonanie łyżki indywidualnej) 1200,00
28/PR Proteza częściowa dziecięca (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 30 dni od daty oddania; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 1000,00***
29/PR Proteza całkowita dziecięca (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 30 dni od daty oddania; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 1200,00***
30/PR Proteza częściowa lub całkowita natychmiastowa tymczasowa na okres 180 dni (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne związane z adaptacją do protezy w okresie 180 dni od daty oddania (rękojmia), powinna być wymieniona na nowe uzupełnienie długoczasowe w tym okresie) cena protezy + 50%
31/PR Wykonanie lub wymiana obturatora miękkiego do protezy metodą pośrednią na okres 12 miesięcy (wymaga odpłatnej wymiany, co 12 miesięcy) 1000,00
32/PR Wykonanie lub wymiana obturatora miękkiego do protezy metodą bezpośrednią na okres 12 miesięcy (wymaga odpłatnej wymiany, co 12 miesięcy) 800,00
33/PR Proteza szkieletowa (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 2000,00
34/PR Szynoproteza (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 2200,00
35/PR Proteza szkieletowa z acetalu (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 2300,00
  Kosmetyczne elementy utrzymujące protezę szkieletową:  
36a/PR Belka 600,00
36b/PR Zasuwa Servo – dental 600,00
36c/PR Zatrzask Rhein 600,00
36d/PR Zatrzask Bre - dent 600,00
36e/PR Zatrzask „over denture” (obejmuje opracowanie zęba) 600,00
37/PR Korona teleskopowa (obejmuje: zastosowanie odpowiedniego znieczulenia; nie obejmuje: wykonania korony tymczasowej) 2000,00
38/PR Wymiana wkładek elementów precyzyjnych (1 element) 250,00
39/PR Proteza nylonowa lub akronowa (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej) 2200,00
40/PR Proteza overdenture akrylanowa (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej i elementów retencyjnych) 1200,00
41/PR Proteza overdenture na bazie protezy szkieletowej (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; nie obejmuje: wykonania łyżki indywidualnej i elementów retencyjnych) 2800,00
42/PR Pelota w protezie 100,00
43/PR Przerzut metalowy 200,00
44/PR Płyta protezy „0” 2000,00
45/PR Siatka wzmacniająca 300,00
  Naprawa protezy   
46 /PR Tymczasowa naprawa protezy w zakresie jednego elementu jak: pęknięcia, złamania, dodania zęba, dodania klamry doginanej na okres 30 dni (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; procedura ma przywrócić tymczasowo funkcję protezy na okres 30 dni od daty oddania naprawy) 350,00
48 /PR Dopłata za każdy dodatkowo naprawiany lub dodawany element podczas jednej tej samej naprawianej tymczasowo protezy ( tylko łącznie z procedurą 46/PR "Tymczasowa naprawa protezy w zakresie jednego elementu jak: pęknięcia, złamania, dodania zęba, dodania klamry doginanej na okres 30 dni" (obejmuje: bezpłatne wizyty kontrolne w okresie rękojmi; procedura ma przywrócić tymczasowo funkcję protezy na okres 30 dni od daty oddania naprawy) 50,00
49 /PR Podścielenie bezpośrednie lub pośrednie protezy 600,00
50 /PR Czapeczka metalowa w retencji protez 1000,00
51 /PR Wizyta dostosowawcza dla protez wykonanych poza ACSiMS lub po okresie rękojmi 200,00
66/PR Tymczasowa naprawa uzupełnienia protetycznego na okres 30 dni przez dodanie 1 lanego elementu do protezy ( obejmuje bezpłatne wizyty kontrolne ( 30 dni).  500,00
52 /PR Dopłata do zębów IVOCLAR 200,00
53 /PR Wymiana zębów ze względu na kolor 200,00
70/PR Naprawa protezy nylonowej lub akronowej 1000,00
  SZYNY  
55/PR Szyna akrylowa, płytka akrylanowa lub szyna akrylanowo-erkodurowa (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania, bez użycia materiału szybkopolimeryzującego) - szyna Michigan** 800,00
56/PR Szyna z Erkoduru (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania bez użycia materiału szybkopolimeryzującego) - szyna MMD** 600,00
57/PR Szyna tymczasowa 200,00
58/PR Korekcyjne dodanie materiału szybkopolimeryzującego podczas oddania szyny  200,00
59/PR Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia 200,00
60/PR Wyrównanie zwarcia przez selektywne szlifowanie zębów 200,00
61/PR Podanie znieczulenia lub leku do stawu skroniowo – żuchwowego (koszty leku pokrywa pacjent w aptece) 200,00
  IMPLANTOPROTETYKA  
62/PR Odbudowa pojedynczego zęba na implancie (w zależności od rodzaju nadbudowy po konsultacji z laboratorium protetycznym 3300,00-6600,00
  Odbudowa protetyczna uzębienia na implantach typu overdenture  
63/PR Na 2 locatorach proteza akrylowa (cena obejmuje elementy retencyjne implantu) 7200,00
64/PR Na 1 belce proteza metalowo-akrylowa  8000.00 - 12000.00
65/PR Na zatrzaskach kulkowych 2 szt proteza szkieletowa (cena obejmuje elementy retencyjne implantu) 8700,00
67/PR Kontrola protezy dziecięcej całkowitej/częściowej (po więcej niż 30 dniach od oddania) 200,00
69/PR Korona lub punkt w moście złożonym licowananym porcelaną na podbudowie frezowanej ( cena zawiera znieczulenie, nie zawiera wykonania korony tymczasowej) 1100,00
76/PR Iniekcja kwasu hialuronowego do stału skroniono-żuchwowego 700,00
71/PR Iniekcja kolagenu do mięśnia narządu żucia 400,00
72/PR Suche igłowanie mięśnia narządu żucia 200,00
     
** cena wg cennika dostawcy na dzień składania zamówienia, zakup materiałów dokonywwany jest dla konkretnego Pacjenta , *** cena obejmuje wykonanie protezy wraz z wizytami kontrolnymi ( 1 m-c)

 

 PROTETYKA I DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA - świadczenia realizowane z udziałem studentów
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
4/PR/D Specjalistyczne rozszerzone badanie czynnościowe układu ruchowego narządu żucia (urnż) 200,00
51/PR/D Wizyta dostosowawcza dla protez wykonanych poza UCS lub po okresie rękojmi 100
55/PR/D Szyna akrylowa, płytka akrylanowa lub szyna akrylanowo-erkodurowa (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania, bez użycia materiału szybkopolimeryzującego)  500,00
56/PR/D Szyna z Erkoduru (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania bez użycia materiału szybkopolimeryzującego) -  400,00
77/PR/D Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia bez użycia materiału szybkopolimeryzującego 100,00
78/PR/D Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia z korekcją powierzchni zwarciowej szyny z użyciem materiału szybkopolimeryzującego 120,00
     
PROTETYKA I DYSFUNKCJE NARZĄDU ŻUCIA - świadczenia realizowane przez samodzielnego pracownika naukowego, z udziałem studentów 
Symbol Rodzaj świadczenia Cena w PLN
77/PR/DD Badanie lekarskie w zakresie diagnostyki zaburzeń układu ruchowego narządu żucia z zaprojektowaniem leczenia 300,00
55/PR/DD Szyna akrylowa, płytka akrylanowa lub szyna akrylanowo-erkodurowa (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania, bez użycia materiału szybkopolimeryzującego)  600,00
56/PR/DD Szyna z Erkoduru (w cenie 1 wizyta kontrolna do 30 dni od oddania bez użycia materiału szybkopolimeryzującego)  500,00
79/PR/DD Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia bez użycia materiału szybkopolimeryzującego 200,00
78/PR/DD Wizyta kontrolna pacjenta z zaburzeniami w układzie ruchowym narządu żucia z korekcją powierzchni zwarciowej szyny z użyciem materiału szybkopolimeryzującego 300,00
76/PR/DD Iniekcja kwasu hialuronowego do stawu skroniono-żuchwowego 1000,00
71/PR/DD Iniekcja kolagenu do mięśnia narządu żucia 600,00
72/PR/DD Suche igłowanie mięśnia narządu żucia 300,00