• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny
Dla studentów

 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach spółka z o.o. jest bazą kliniczną dla realizacji praktycznej nauki zawodu przez studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Celem przewodnim jest przekazanie przyszłym dentystom szerokiej praktycznej wiedzy medycznej, nowoczesnych metod diagnostycznych i psychologicznego kontaktu z pacjentem

 W Spółce posadowione są Katedry i Zakłady Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.:

 Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego
Zakład Protetyki Stomatologicznej
Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego

 Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej

Katedra i Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

 Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

 Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia  
 Katedra i Zakład Ortodoncji
 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej
 

 Działalność dydaktyczna prowadzona jest przez nauczycieli akademickich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 Spółka zapewnia:

 • bazę kliniczną,
 • bazę diagnostyki ambulatoryjnej,
 • sale seminaryjne wyposażone w urządzenia multimedialne
 • sale ćwiczeniowe - fantomowe,

ponadto

 • szatnię dla studentów,
 • Wifi