• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

W sytuacji utraty zębów naturalnych lub po ich rozległym uszkodzeniu leczenie protetyczne staje się działaniem niezbędnym dla utrzymania i przedłużenia młodego wyglądu w postaci promiennego uśmiechu.

 

 

W Poradni Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu realizowane są świadczenia:

- w zakresie protetyki stomatologicznej refundowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego finansowane przez NFZ oraz niegwarantowane protetyczne świadczenia komercyjne (odpłatne)

- w zakresie implantoprotetyki we współpracy z Poradnią Chirurgii Stomatologicznej w Zabrzu

- w zakresie leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia

 

 

Dzisiejsza protetyka daje nieograniczone wręcz możliwości wiernie imitując naturalne zęby pacjenta. Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia zajmuje się leczeniem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, mięśni narządu żucia oraz powiązanych z nimi narządów. Schorzenia te powodują często duże dolegliwości w codziennym życiu. Mogą imitować inne choroby, których pacjenci nie wiążą z narządem żucia, bóle głowy czy zapalenie ucha. Dlatego też pacjenci są często przez wiele lat bezskutecznie diagnozowani i leczeni przez innych specjalistów, tj. neurologa, laryngologa czy okulistę. Przyczyny i mechanizm powstawania dysfunkcji narządu żucia są dość skomplikowane. Składa się na to wiele czynników, a schorzenie rozwija się przez lata. Pierwsze sygnały są niestety często bagatelizowane. Dopiero zaawansowane zaburzenia, w tym dolegliwości bólowe, skłaniają pacjenta do poszukiwania pomocy u specjalisty. Jedną z podstawowych przyczyn są tzw. parafunkcje, czyli niefizjologiczne, powtarzające się czynności w układzie ruchowym narządu żucia, najczęściej wcale nie uświadamiane przez pacjentów.

 

Leczenie dysfunkcji narządu żucia wymaga poszerzonej dokładnej diagnostyki oraz użycia metod terapeutycznych, które nie są refundowane przez NFZ (np. specjalistycznego badania czynnościowego układu ruchowego narządu żucia, dodatkowych zdjęć rtg lub tomografii stawów skroniowo- żuchwowych, wykonania szyn zwarciowych). Dlatego diagnostyka i leczenie w tym zakresie jest wszędzie leczeniem ponadstandardowym (odpłatnym), nie refundowanym w zakresie leczenia stomatologicznego. Zasadniczo pacjenci odczuwający ból w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych mogą uzyskać bezpłatną, doraźną i ograniczoną pomoc tylko poprzez zastosowanie leków przeciwbólowych, które mogą być zlecone przez każdego lekarza oraz skorzystać dodatkowo z bezpłatnych porad w poradniach psychologicznych, zdrowia psychicznego, neurologicznych jak i poradniach leczenia bólu, które zajmują się w ograniczonym zakresie diagnostyką i leczeniem bólowych postaci dysfunkcji narządu żucia o przyczynach „ośrodkowych” jedynie stosując psycho i farmakoterapię.

Pacjenci ze zwichnięciami żuchwy i po urazach w obrębie twarzoczaszki  powinni zgłaszać się do Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, gdzie uzyskają darmową pomoc w tym zakresie.

Świadczenia w zakresie leczenia dysfunkcji są realizowane  w naszej poradni jedynie komercyjnie (odpłatnie) zarówno przez lekarzy zatrudnionych tylko w Poradni Protetyki Stomatologicznej, jak również przez lekarzy będących nauczycielami akademickimi realizującymi procedury diagnostyczno-lecznicze jedynie w ramach procesu dydaktycznego przy udziale studentów Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - zgodnie z aktualnym cennikiem.

 

Świadczenia protetyczne refundowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego realizowane są zgodnie z zakresem świadczeń gwarantowanych i obejmują darmowe leczenie jedynie w postaci ruchomych, akrylowych protez częściowych uzupełniających braki powyżej 4 zębów w jednym łuku oraz protez całkowitych w szczęce lub w żuchwie raz na 5 lat, jak również napraw i podścieleń protez akrylowych górnych i dolnych raz na 2 lata.

 

Ponadto, w Poradni wykonywane są protetyczne świadczenia komercyjne  obejmujące estetyczną odbudowę pojedynczych zębów oraz częściowych i uogólnionych braków zębowych z użyciem między innymi:

 • koron i mostów licowanych porcelaną na podbudowie metalowej oraz stałych uzupełnień pełnoceramicznych
 • protez osiadających: częściowych i całkowitych
 • protez szkieletowych, szynoprotez i protez typu overdenture
 • protez natychmiastowych
 • protez kombinowanych na zatrzaskach, zasuwach
 • koron i protez opartych na implantach
 • wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych
 • napraw i podścieleń protez

 

Ustalanie i odwoływanie terminu wizyty:

Poradnia Protetyki Gab. 107 lub 109

Poniedziałek, środa, czwartek 12:00 – 18:00

Wtorek, piątek 08:00 – 14:00

tel. 32 370 52 15