• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

W Poradni Ortodoncji w Zabrzu w ramach wydzielonego programu leczenia wad rozwojowych w obrębie głowy i szyi kontraktowanego przez NFZ jest sprawowana pełna opieka ortodontyczna (od okresu noworodkowego do dojrzałości) nad pacjentami z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia oraz innymi wadami morfologicznymi twarzowej części czaszki (ich przygotowanie przedoperacyjne i opieka pooperacyjna).

Rozszczep wargi i podniebienia są to wady rozwojowe powstające we wczesnym okresie embriogenezy związane z nieprawidłowym rozwojem twarzoczaszki. Rozszczepem nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur formujących wargę (rozszczep wargi tzw. zajęcza warga lub podniebienie (rozszczep podniebienia tzw. wilcza paszcza).
Wady te mogą współistnieć lub występować niezależnie.