• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści
  Alt
  1
  Mapa witryny
  Alt
  2
  Tekstowa
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa
  Alt
  4
  Wyszukiwarka
  Alt
  5
 • Mapa witryny

W naszych Pracowniach Rentgenowskich w Bytomiu i Zabrzu oferujemy Państwu dostęp do pełnej diagnostyki stomatologicznej .Posiadamy nowoczesne urządzenia cyfrowe co zapewnia doskonałą jakość badania nieporównywalną do zdjęć tradycyjnych na kliszy. Pacjent otrzymuje badanie w formacie DICOM na płycie CD wraz z przeglądarką SIDEXIS.4, a dla badań CBCT z przeglądarką iCAT-Vision. 


Zdjęcia wewnątrzustne wykonujemy z wykorzystaniem płytek obrazowych i skanera co zwiększa komfort badania.

Wszystkie badania radiologiczne wykonujemy na podstawie skierowania od lekarza oprócz zdjęcia punktowego pojedynczego zęba ( wewnatrzustne-zębowe) na które zgodnie z przepisami o ochronie radiologicznej pacjenta skierowanie nie jest wymagane.

 

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA RTG W BYTOMIU :

• Tomografia CBCT ( szczegółowe informacje w zakładce Tomograf)

• zdjęcie Pantomograficzne

• zdjęcie Cefalometryczne ( LL, PA,AP)

• zdjęcie Stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu

• zdjęcie zębowe/punktowe (pojedynczych zębów)

• zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

• zdjęcie zgryzowe szczęki

• zdjęcie zgryzowe żuchwy

 

WYKONUJEMY NASTĘPUJĄCE BADANIA RTG W ZABRZU:

• zdjęcie Pantomograficzne

• zdjęcie Cefalometryczne ( LL, PA,AP)

• zdjęcie Stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu

• zdjęcie zębowe/punktowe (pojedynczych zębów)

• zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe

• zdjęcie zgryzowe szczęki

• zdjęcie zgryzowe żuchwy

 

 

 GODZINY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW I KONTAKT Z PRACOWNIĄ RENTGENOWSKĄ W ZAKŁADCE -KONTAKT 

Wzór skierowania na badania rtg i instrukcja oprogramowania do Tomografii CBCT znajduje się w zakładce - DO POBRANIA DLA LEKARZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMOGRAFIA CBCT- ( Tomografia wiązki stożkowej ) najbardziej zaawansowane technologicznie badanie radiologiczne ze względu na swoją dokładność i możliwość oglądania obszaru badanego w trójwymiarze 3D.

Szczegółowe informacje na temat badania w zakładce -Tomografia CBCT.

ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE- (pantomogram, panorama zębów) jest to jedno z podstawowych badań zlecanych przez lekarza stomatologa. Pozwala ono na jednoczasowe zobrazowanie struktur jamy ustnej: zębów, kości żuchwy, fragmentu kości szczęki, zatoki szczękowej, podniebienia twardego oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Główne wskazania: ocena ortodontyczna przed założeniem aparatu i do kontroli postępów leczenia, ocena zmian takich jak torbiele, nowotwory, nieprawidłowości rozwojowe, złamania wszystkich części żuchwy oprócz okolicy przednich zębów, choroby przyzębia, ocena obecności zębów zatrzymanych głównie mądrości, ocena wszelkich chorób przed założeniem protez całkowitych lub częściowych, ocena wysokości pionowej kości zębodołu przed założeniem imoplantów, ocena powierzchni stawowych głów żuchwy w zaburzeniach SSŻ , szczególnie u pacjentów którzy nie mogą otworzyć ust.

 

ZDJĘCIA CEFALOMETRYCZNE- integralna część oceny ortodontycznej. Główne wskazania kliniczne pod kątem ortodoncji i chirurgii szczękowo twarzowej. Wskazania ortodontyczne to: wstępna diagnoza-potwierdzenie nieprawidłowości szkieletu kostnego i / lub tkanek miękkich, planowanie i ocena wyników leczenia. Wskazania chirurgiczne: przedoperacyjna ocena kości twarzoczaszki i tkanek miękkich, pooperacyjna ocena rezultatów operacji.

 

ZDJĘCIE CZYNNOŚCIOWE STAWÓW SKRONIOWO-ŻUCHWOWYCH - Znajduje zastosowanie w rozpoznawaniu zmian morfologicznych i zaburzeń czynnościowych .Najczęstsze wskazania do tego zdjęcia to Najczęstszą przyczyną dysfunkcji stawów jest choroba zwyrodnieniowa, która rozwija się zazwyczaj jako skutek nieprawidłowego zgryzu, uzupełnień protetycznych, a także jako efekt zgrzytania i zaciskania zębów (bruksizm). Wzkazaniem do zdjęcia jest również zwichnięcie stawu, uszkodzenie więzadeł, niestabilność stawu. Badanie rtg wykonuje się przy otwartych i zamkniętych ustach.

 

ZDJĘCIE ZĘBOWE/PUNKTOWE ZĘBA – przeznaczone do wizualizacji pojedynczych zębów i tkanek wokół ich wierzchołków . Na każdym zdjęciu zazwyczaj uwidocznionych jest od dwóch do czterech zębów . Zdjęcia te dostarczają szczegółowych informacji o zębach i otaczających je tkankach. Główne wskazania to: wykrywanie zapaleń przywierzchołkowych, ocena stanu przyzębia, urazy zębów i zebodołu, ocena morfologii korzeni przed usunięciem zęba, ocena wypełnienia podczas leczenia endodontycznego, ocena torbieli przywierzchołkowych.

 

ZDJĘCIE SKRZYDŁOWO-ZGRYZOWE- Wskazania: wykrywanie ubytków próchnicowych, obserwacja rozwoju próchnicy, ocena istniejących wypełnień, ocena stanu przyzębia.

 

ZDJĘCIE ZGRYZOWE SZCZĘKI- uwidacznia przednią część szczęki i przednie górne zęby. Główne wskazania to: wykrywanie nie i ustalenie lokalizacji nie wyrzniętych kłów i zębów nadliczbowych. Ocena wielkości i zasięgu zmian takich jak torbiele, lub nowotwory w przedniej części szczęki. Zdjęcie przydatne u dzieci , które uległy urazowi ponieważ ustawienie filmu jest bardzo proste i nie wymaga wielu zabiegów.

 

ZDJĘCIE ZGRYZOWE ŻUCHWY- uwidacznia część zębodołową żuchwy. Główne wskazania to: wykrywanie kamieni w śliniankach podżuchwowych, ocena pozycji nie wyrżniętych dolnych zębów, ocena zasięgu policzkowo-językowego w trzonie żuchwy torbieli, nowotworów, ocena złamań z przemieszczeniem-uwidocznienie odłamów.